باريك مردان محققان مردانه تستوسترون اخبار گوناگون

باريك: مردان محققان مردانه تستوسترون اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی قیمت نفت سه درصد جهش کرد

به گزارش مهر، در واکنشی سریع به تصمیم تازه اوپک جهت تثبیت سطح تولید، قیمت نفت در بازارهای جهانی سه درصد زیاد کردن یافت.

قیمت نفت سه درصد جهش کرد

قیمت نفت سه درصد جهش کرد

عبارات مهم : ایران

به گزارش مهر، در واکنشی سریع به تصمیم تازه اوپک جهت تثبیت سطح تولید، قیمت نفت در بازارهای جهانی سه درصد زیاد کردن یافت.

قیمت نفت سه درصد جهش کرد

بنچ مارک بین المللی نفت خام، برنت، ۲.۱۹ دلار یا ۳ درصد جهش کرد و به هر بشکه ۷۵.۲۴ دلار رسید. این شاخص نفتی قبلا در ساعت ۱۸:۰۵ به وقت پایتخت کشور عزیزمان ایران در ۷۵ دلار قرار داشت.

قیمت نفت سبک آمریکا ۱.۸۰ دلار در هر بشکه جهش کرد و به ۶۷.۳۴ دلار رسید.

به گزارش مهر، در واکنشی سریع به تصمیم تازه اوپک جهت تثبیت سطح تولید، قیمت نفت در بازارهای جهانی سه درصد زیاد کردن یافت.

واژه های کلیدی: ایران | آمریکا | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs