باريك مردان محققان مردانه تستوسترون اخبار گوناگون

باريك: مردان محققان مردانه تستوسترون اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی برگزار شد

وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده موسوم به دکل نفتی از برگزاری نخستین جلسه پیگیری به این پرونده خبر داد. 

نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی برگزار شد

نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی برگزار شد

عبارات مهم : پرونده

وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده موسوم به دکل نفتی از برگزاری نخستین جلسه پیگیری به این پرونده خبر داد.

علیزاده طباطبایی در گفت وگو با ایسنا، گفت: امروز نخستین جلسه پیگیری به اتهامات متهمان پرونده دکل نفتی در شعبه 1063 مجتمع قضایی خاص امور اقتصادی به صورت غیرعلنی برگزار شد.

نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی برگزار شد

وی افزود: در جلسه امروز دادگاه، کیفرخواست به وسیله نماینده دادستان قرائت شد.

علیزاده طباطبایی بیان کرد: در جلسه امروز دادگاه، دو نفر از متهمان حضور داشتند.

وکیل‌مدافع یکی از متهمان پرونده موسوم به دکل نفتی از برگزاری نخستین جلسه پیگیری به این پرونده خبر داد. 

وی راجع به جلسه بعدی پیگیری به این پرونده، گفت: یکشنبه هفته آینده جهت ادامه پیگیری تعیین شده است است.

بر اساس این گزارش، علیزاده طباطبایی 25 آذر ماه به ایسنا گفته بود: بعد از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضایی خاص امور اقتصادی، سوم دی ماه را جهت پیگیری به این پرونده تعیین کرده است.

علیزاده طباطبایی با بیان اینکه پرونده دکل نفتی ۵ متهم دارد، گفت که اتهام بعضی از متهمان تحصیل مال نامشروع و بعضی دیگر خیانت در امانت عنوان شده است است.

نخستین جلسه دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی برگزار شد

وی یادآور شد که وکیل مدافع یکی از متهمان این پرونده است و موکلش واسطه خرید دکل بوده است.

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | اقتصادی | برگزاری | طباطبایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs