باريك مردان محققان مردانه تستوسترون اخبار گوناگون

باريك: مردان محققان مردانه تستوسترون اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار پزشکی انتقاد وزارت رفاه از مقاومت‌های وزارت بهداشت در برابر ایجاد خانه‌های امن تزریق

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس بحث های مطرح شده است سال گذشته در ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون درمان مجلس شورای اسلامی پیشن

انتقاد وزارت رفاه از مقاومت‌های وزارت بهداشت در برابر ایجاد خانه‌های امن تزریق

انتقاد وزارت رفاه از مقاومت های وزارت بهداشت در برابر ایجاد منزل های امن تزریق

عبارات مهم : تزریق

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس بحث های مطرح شده است سال گذشته در ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون درمان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ایجاد منزل های امن تزریق در چندشهرستان مطرح شده است هست.

به گزارش ایسنا، احمد میدری در نشست بررسی ابعاد توزیع موادمخدر دولتی که به میزبانی دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با بیان اینکه با ایجاد منزل های امن، تزریق تحت کنترل و نظارت انجام می شود گفت: وزیر رفاه از وقت شروع به کار خود تاکنون بر گفت و گو در مورد پرسشها موجود درجامعه تاکید کرده است.

انتقاد وزارت رفاه از مقاومت‌های وزارت بهداشت در برابر ایجاد خانه‌های امن تزریق

وی افزود: بر همین اساس بسیاری از سیاست های تصویب شده است نیازمند بازبینی هستند و باید از آنها اسطوره زدایی شود، دربسیاری از موارد سیاست هایی که سالها ادامه پیدا کرده اند نیازمند تجدید نظر هستند و باید به جامعه امکان تجدید نظر داده شود.

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با بیان اینکه معاونت رفاه اجتماعی کتابی منتشر کرده و طبق آن تجربیات جهانی را در کشورهایی که اجازه مصرف مواد مخدر را به رسمیت آشنا اند بررسی کرده است گفت: نباید بحث راجع به این عنوان خط قرمز محسوب شود .

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس بحث های مطرح شده است سال گذشته در ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون درمان مجلس شورای اسلامی پیشن

میدری با اشاره به تاریخچه ممنوعیت تریاک در کشور عزیزمان ایران ، ابعاد متفاوت این عنوان را تشریح کرد و گفت: این عنوان جزو مذاکرات عمومی است و نمی توان آخر این گونه مذاکرات را اعلام کرد .

وی با تاکید بر اینکه نباید جامعه را در معرض آزمایش های بزرگ قرار داد، بیان کرد : اینکه سیاستی را در سطح گسترده انجام بدهیم و بعد تجدیدنظر کنیم تبعات دارد. بسیاری کشورها آزمایش های محدود اطراف سیاست ها انجام می دهند.

وی به بستر پیچیده اجتماعی اشاره کرد و گفت: اقشار در سنین متفاوت با جنسیت و شرایط فرهنگی و اجتماعی متفاوت در کنار هم زندگی می کنند و باید این را مدنظر قرار داد.

انتقاد وزارت رفاه از مقاومت‌های وزارت بهداشت در برابر ایجاد خانه‌های امن تزریق

چرا جهت آزمایش های محدود پایلوت خط قرمز قایل می شویم؟

معاون رفاه اجتماعی وزارت کار با اشاره به طرح توزیع مواد مخدر دولتی در مجلس، گفت: نمایندگان مجلس احساس می کنند می شود کاری کرد ولی دولت نمی کند و این بد هست. باید کاری انجام دهیم که اعتبار کار کارشناسی دقیق داشته باشد، ولی معمولا این توصیه اعمال نمی شود و سیاست هایی اجرا می شوند که می تواند خطرناک باشد. نباید این احساس بوجود بیاید که دولت کاری نمی کند و حالا مجلس وارد عمل شده است است.

میدری افزود: وزارت بهداشت در برابر راه اندازی منزل های امن تزریق مقاومت کرد و ما بسختی موافقت گرفتیم تا در دو شهر طرح را پایلوت کنیم. آیا جهت آزمایش های محدود پایلوت خط قرمز قایل می شویم؟

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس بحث های مطرح شده است سال گذشته در ستاد مبارزه با مواد مخدر و کمیسیون درمان مجلس شورای اسلامی پیشن

به گزارش ایسنا، روزبه کردونی مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی این گونه نشست ها را درتداوم نشست های شورای عالی رفاه دانست و تاکید کرد که در این جلسه نظر های متفاوت کارشناسی در خصوص ابعاد تصمیمات مربوط به طرح دولتی شدن مواد مخدر بررسی و در تصمیم گیری های نهایی لحاظ می شود.

انتقاد وزارت رفاه از مقاومت‌های وزارت بهداشت در برابر ایجاد خانه‌های امن تزریق

واژه های کلیدی: تزریق | سیاست | آزمایش | وزارت کار | وزارت بهداشت | آسیب های اجتماعی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs