باريك مردان محققان مردانه تستوسترون اخبار گوناگون

باريك: مردان محققان مردانه تستوسترون اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار پزشکی چاقی شاید در بیماری های عفونی از شما محافظت کند

چاقی بی تردید بیماری های زیادی به دنبال دارد ولی نتیجه های یک مطالعه تازه نشان می دهد که احتمال فوت ناشی از مبتلا شدن به بیماری های عفونی در افراد چاق یا دارای

چاقی شاید در بیماری های عفونی از شما محافظت کند

چاقی شاید در بیماری های عفونی از شما محافظت کند

عبارات مهم : محققان

چاقی بی تردید بیماری های زیادی به دنبال دارد ولی نتیجه های یک مطالعه تازه نشان می دهد که احتمال فوت ناشی از مبتلا شدن به بیماری های عفونی در افراد چاق یا دارای اضافه وزن به نصف کم کردن می یابد.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری یونایتدپرس، محققان بخش اپیدمولوژی بالینی بیمارستان دانشگاه آرهوس در دانمارک در این مطالعه داده های بیش از 35 هزار بیمار را که در فاصله زمانی سال های 2011 تا 2015 به علت مبتلا شدن به بیماری های عفونی در بیمارستان خوابیدن شده است بودند، بررسی کردند.

آنها حین مطالعه به بررسی این عنوان پرداختند که آیا وزن بر فوت و میر بیماران سه ماه بعد از ترخیص از بیمارستان تاثیر دارد یا خیر.

چاقی شاید در بیماری های عفونی از شما محافظت کند

محققان متوجه شدند که خطر فوت در بیمارانی که وزنی کمتر از وزن عادی داشتند، دو برابر زیاد از بیمارانی بود که وزن عادی داشتند. ولی یافته شگفت انگیز این بود که در قیاس با بیماران با وزن عادی، احتمال فوت در بیماران دارای اضافه وزن و چاق به ترتیب 40 و 50 درصد کمتر بود .

به گفته این پژوهشگران، اضافه وزن و چاقی با کم کردن قابل ملاحظه فوت و میر به دنبال خوابیدن شدن فرد در بیمارستان به علت عفونت ارتباط داشت.

چاقی بی تردید بیماری های زیادی به دنبال دارد ولی نتیجه های یک مطالعه تازه نشان می دهد که احتمال فوت ناشی از مبتلا شدن به بیماری های عفونی در افراد چاق یا دارای

نتایج این مطالعه در کنگره اروپا در مورد چاقی در وین ارائه شد.

واژه های کلیدی: محققان | بیماری | مطالعه | خوابیدن | اضافه وزن | بیمارستان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs